Jogurty

Jogurty sú  najrozšírenejšie a najobľúbenejšie kyslomliečne výrobky, ktoré sa vyrábajú z kravského mlieka. Kyslomliečne výrobky, často označované ako fermentované výrobky, tvoria významnú skupinu mliečnych výrobkov. Majú nezastupiteľné miesto vo výžive ľudí, prispievajú k zdravej výžive detí, mládeže, ľudí v produktívnom veku a ľudí staršej generácie.