Služby

Zameriavame sa  na distribúciu mlieka a mliečnych výrobkov (široké portfólio kvalitných jogurtov, mliečnych dezertov ,kyslomliečnych nápojov, nátierok, smotany, masla, tvarohu, bryndze, syrov a syrárskych výrobkov) .

Našimi obchodnými partnermi -  odberateľmi sú: Zariadenia školského stravovania, Prevádzky závodného stravovania, Domovy dôchodcov, Domovy sociálnych služieb, Zariadenia s celodenným stravovaním, Predajne potravinárskych produktov a.p.  

Produktové portfólio je špeciálne uspôsobené pre potreby a požiadavky uvedených odberateľov a spĺňa všetky prísne kritéria potrebné pre používanie vo verejnom stravovaní.