Smotana

Smotana je koncentrovaná emulzia mliečneho tuku v mliečnej plazme, čiže je to mlieko obohatené o tuk. Vlastnosti smotany sú preto v niektorých ukazovateľoch podobné vlastnostiam mlieka.